HVAD DU TROR = HVAD DU ER!

Vi registrerer ikke dine svar!

Her kan du svare på spørgsmål om din tro. Det vil lede dig til det begreb, der siger noget om, hvad du er.
Tryk på knappen, og følg spørgsmålene!