KIRKEBLADS ARKIVET ER SLETTET.

Iflg. EU lovgivning og dermed også dansk, så overholder de gamle blade ikke lov om tilgælgelighed på nettet. Bladene skal kunne læses af programmer for forskellige handicappede brugere, og det kan ikke gøres godt nok med de gamle kirkeblade iht. loven.
Fremtidige blade vil vi tilstræbe at fremstille, så de overholder kravene til levering på Internettet.

Venlig hilsen Lennart Jessen.