KIRKETJENER

 SØGES TIL FULDTIDSSTILLING

Ansøgning skal være modtaget af Niels Henrik Lyngbye
senest 13. februar kl. 16:00

Menighedsrådet
v. Niels Henrik Lyngbye
Tlf: 48 42 70 69
E-mail: 8790fortrolig@sogn.dk
eller: Ørnevej 30, 7400 Herning

Vil du være kirketjener ved Sct. Johannes Kirke i Herning?

(Kort beskrivelse)
Kunne du tænke dig et frit og selvstændigt arbejde med følgende opgaver foruden praktiske kirketjeneste bl.a. følgende kerneopgaver: pasning og tilsyn af kirkens bygninger, rengøring, servicering i forbindelse med mødevirksomhed, pasning, herunder glatførebekæmpelse og renholdelse af kirkens udendørsarealer (kirkeplads, fortove, mindre grønne anlæg).

Vi prioriterer, at du:
• på eget initiativ tager ansvar for dine arbejds-opgaver og er i stand til at planlægge din hverdag • har ordenssans og blik for detaljer • har god forståelse for IT, AV-udstyr og lydsystem • er venlig, imødekommende og har god situationsfornemmelse • er interesseret i at indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde med sognets øvrige medarbejdere, præster, menighedsråd og frivillige • kan identificere dig med kirkens vision 

Vi tilbyder: • et fællesskab i form af en stor og bredtfavnende menighed • et dagligt arbejdsfællesskab med andre faggrupper • en spændende stilling med ansvar og en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen • et engageret menighedsråd, som er åbent over for nye tiltag • relevante kurser og mulighed for faglig udvikling

Se den fulde tekst på annoncen herunder!

En stilling som kirketjener ved Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2, 7400 Herning, er ledig til tiltrædelse snarest muligt.

Sct. Johannes Sogn har ca. 6800 indbyggere, hvor af ca. 5200 er folkekirkemedlemmer. Se yderligere oplysninger på https://sogn.dk/sanktjohannes-herning. Sognet er kendetegnet ved et stort engagement af frivillige og mange sognebåndsløsere; derfor forventer vi også, at du er indstillet på at tage aktivt del kirkens og menighedens liv.

Vi søger en serviceminded, omhyggelig, fleksibel kirketjener, som har overblik med sans for detaljen og som i samarbejde med vores anden kirketjener, 2 præster, organist, 2 kirke- og kulturmedarbejdere og byens fælles kirkekontor sammen med menighedsrådet vil være med til at skabe et godt team.

Vi forventer, at du:
* Har evner som en dygtig ”handyman” m/k
* Har interesse for kirken og kendskab til opgaverne som kirketjener og gerne erfaring inden for det kirkelige arbejde
* Har et godt kendskab til og er loyal over for folkekirkens opgave
* Har overblik, initiativ, et godt humør og en positiv livsindstilling
* Er fleksibel og indstillet på, at en del af opgaverne skal varetages i weekender, på helligdage og på skiftende arbejdstider
* Er villig til at deltage i relevante kurser

Stilling er en fuldtidsstilling med 37 timer pr. uge. Der er således tale om en fuldtidsstilling med 2 ugentlige fridage. Arbejdstiden kan variere, og der vil forekomme aften- og weekendarbejde.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:
* Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i kirken.
* Klargøring af kirkerum og lokaler i forbindelse med de forskellige aktiviteter, herunder ansvar for udsmykning i kirken.
* Servicering i forbindelse med kirkens mødevirksomhed
* Pasning og tilsyn med kirkens bygninger og lokaler herunder mindre reparationer og vedligehold
* Rengøring af kirkens inventar og bygninger (inkl. menighedslokaler)
* Pasning, herunder glatførebekæmpelse og renholdelse af kirkens udearealer
* Løse lette IT- og teknikopgaver.
* Afløsning for den anden kirketjener

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med vores anden kirketjener, men en del af arbejdet vil blive fordelt imellem jer efter aftale med kontaktpersonen. Der er gensidig vikardækning mellem de to kirketjenere på fridage, ved ferie og sygdom.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Herning Provstierne i overens- stemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Sct. Johannes Sogns Menighedsråd beliggende Herning

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen bl.a. i forbindelse arbejde uden for normal arbejdstid. Derfor ydes der til stillingen et årligt rådighedstillæg, der udgør 26.729,16 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.251,15 kr. (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson: Niels Henrik Lyngbye på telefonnummer 4842 7069 /eller på sognets mail: 8790fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til, Ørnevej 30, Herning eller på mail til Sct. Johannes sogns Menighedsråd på e-mail: 8790fortrolig@sogn.dk (mrk.”kirketjener”).

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 13. februar 2023 kl. 16:00
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i et af kirkens lokaler i uge 7 og 8. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest ved ansættelsen, og at der er 3 måneders prøvetid.